Gebruik helling najaar 2020

In de komende periode starten veel watersporters met het winterklaar maken van hun vaartuigen. Verschillende boten blijven in de haven liggen op een winterplaats, maar zoals ieder jaar vertrekken ook vele boten naar de winterstalling. Gezien de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 zetten we graag voor je uiteen welke activiteiten er gepland zijn en wat we daarin van eenieder verwachten. 

Lieren en / of transport door vrijwilligers watersportvereniging

De watersportvereniging biedt haar leden de mogelijkheid gebruik te maken van de lier die in de jachthaven aanwezig is. Bovendien kunnen de boten met een tractor naar de winterstalling worden gebracht. Het bedienen van de lier is enkel toegestaan aan een selecte groep vrijwilligers van de watersportvereniging. De genoemde activiteiten worden uitgevoerd volgens een vooraf bekend gemaakt schema. Leden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en hebben zich kunnen inschrijven voor een tijdslot in het aangeboden lierschema. Het hellingen (incl lier) vindt plaats op alle zaterdagen in oktober


Hellingen met eigen voertuig

Ligplaatshouders die met eigen vervoer gebruik willen maken van de helling kunnen zich hiervoor zoals altijd melden bij de havenmeester. Meld je persoonlijk of bel naar 0345 - 508 930.

Let op: zelfstandig hellingen evenals het ophalen van een caravan van de seizoensplaatsen aan het water kan op zaterdagen in oktober in overleg met de havenmeester alléén worden ingepland tussen 16.00 en 18.00 uur.


Veiligheid en gezondheid

Wij hechten veel waarde aan een veilige en gezonde uitvoer van de activiteiten op ons terrein en rondom de helling en verzoeken je daarom nogmaals met klem het reeds bestaande COVID-19 protocol in acht te nemen:

  • Onderlinge afstand minimaal 1,5 m, óók op de steigers. Gebruik eventueel de vingerpieren om een ander te laten passeren
  • Volg de schriftelijke aanwijzingen en signalering op de grond binnen in het havenkantoor op
  • Houd je niet op in groepen
  • Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep (staat tot je beschikking bij de wasplaatsen)
  • Neem je verantwoordelijkheid en blijf thuis wanneer je de bekende symptomen vertoont. Laat je zonodig testen en informeer bij een positieve test ook de havenmeester indien je op het terrein bent geweest
  • Houd je aan het schema en de afspraken zoals die door de watersportvereniging aan je gecommuniceerd zijn
  • Hoef je op de genoemde zaterdagen niet in de haven te zijn. Blijf dan alsjeblieft thuis en gun de betrokkenen rust en ruimte om de transporten veilig en efficiënt uit te kunnen voeren
Back to top