Notificaties via mail? Klik hier om je te registreren.

Blog

Zondebok

Wie denkt dat de havenmees slechts havenmeest, die heeft het mis. Immers hij is ook campingbaas, parkeerwacht, praatpaal, koffieschenker op een mini-bejaardensoos, luisterend oor voor tal van klein menselijk leed, buurtbemiddelaar, bliksemafleider, verenigingscollectant, stoppenkastbediende, etc. Onlangs is de mees zelfs in de vroege ochtend in de buurt van de B-steiger gesignaleerd met een roestige zaag in zijn handen.

Haven op slot

Culemborg Bijvoorbeeld komt er weer aan op 11,12 en 13 juli. Een van de gevolgen is dat de haven dat weekend beperkt geopend is. Zondag is vanaf 09.00 tot eind van de middag in -en uitvaart onmogelijk. Dit vanwege de zwemwedstrijd en het waterpolotoernooi. Op de zaterdag is in- en uitvaren zeer beperkt mogelijk tussen ongeveer 10.30 en 14.00 als gevolg van de sloeproeiwedstrijden.

Babbels

De havenmees is intussen ontdekt door de vakpers. Door de journalistieke vakpers wel te verstaan. Want voor zover bekend bestaat er nog geen vakblad voor havenmezen. Blijkbaar vind het vakblad voor broodschrijvers het interessant dat een freelance journalist er wat broodbeleg 'bijklust' in onze haven. 

Het volledige artikel vind je HIER.

Back to top