Verdringingsreeks

“Vroeger, toen hadden we nog een havenmeester die in tijden van laag water even Rijkswaterstaat belde. Dan kregen we er de volgende dag dertig centimeter bij. De havenmeester die we nu hebben is daar te lui voor”, zo viel op de laatste zoals altijd weer gezellige ledenvergadering van WV De Helling te beluisteren.

Het was het enige punt van serieuze kritiek vanuit de leden richting de mezen. Die net als in voorgaande jaren voor hun inzet werden beloond met een luid applaus. En de criticus heeft gelijk. Uw mees heeft inderdaad nog nooit gebeld met Rijkswaterstaat om ‘dertig centimeter erbij’. Maar niet omdat hij daarvoor te lui is.

In een andere hoedanigheid schrijft uw mees al ruim tien jaar maandelijks min of meer gewichtige artikelen over allerlei onderwerpen die met water te maken hebben. Zodoende weet hij van het bestaan van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. In tijden van weinig water (zoals van half augustus tot heden) regelt deze commissie de verdeling van het weinig water over het hele land.

Bellen om meer water heeft geen zin. Want wie wanneer wel of niet water krijgt is in 2009 in de Waterwet vast gelegd. In deze wet is ook de ‘verdringingsreeks’ opgenomen. Het zal de lezer met enig boerenverstand niet verrassen dat waterrecreatie en binnenvisserij helemaal aan de allerachterste mem hangen (onderaan het lijstje van categorie 4) in tijden van schaarste. Andere belangen (zoals veilige dijken, drink- en koelwater en beregening boeren) krijgen dus altijd voorrang bij het open en dicht draaien van sluizen en stuwen.

Uw eenvoudige mees heeft niet de illusie dat hij met ‘een telefoontje naar de sluis’ bovenstaande wetgeving buiten werking kan stellen zodat dat zeilboten met een kiel die 160 centimeter diep steekt, toch nog de haven van Culemborg uit kunnen. Dat zou met ‘dertig centimeter erbij’ vandaag sowieso toch niet kunnen. Vandaag was de maximale diepgang (bij een waterstand van 1.80 boven NAP) 1.15 en dan kom je met die dertig centimeter erbij nog maar tot 145 centimeter.

Back to top