Stijlvol

Minstens één van onze vaste havenbewoners heeft stijl, de havenmees ontwaart zelfs enige Koninklijke allure. Deze bewoner voorziet de havenmeester zo nu en dan - en soms ook te pas en te onpas - van wijze raad. Zo ook aan 't begin van het seizoen: "Eerst betalen en pas daarna van de helling af laten gaan met hun boot. Ik ken die lui hier in de haven. Anders kunnen we naar de centen fluiten!"

Het merendeel van de bootjes ligt nu in het water. En hoe zit het met betalingsdiscipline? De havenmees mag niet klagen. Minstens negen van tien mensen, betalen gewoon vanzelf. De enkelingen die het vergeten, zijn zo druk en zenuwachtig rondom de jaarlijkse tewaterlating, dat het ze blijkbaar door het hoofd schiet. Eén vriendelijk herinnering is genoeg. Slechts één klant had een vervolgherinnering nodig. Geen onwil maar van alles anders aan de kop.

De vaste havenbewoners vertonen dus voorbeeldig betalingsgedrag. Logisch want op de keper beschouwd betalen ze aan zichzelf. Immers het is hun eigen haven. Wie nu zijn snor drukt, benadeelt vooral andere leden van de eigen vereniging. Terwijl we voorheen de veel anoniemere gemeente benadeelden. Gebeurde dat dan veel? De havenmees zou het niet weten. En wil dat graag zo houden.

Ook passanten vertonen trouwens (tot nog toe) voorbeeldig betaalgedrag. Ze melden zich vrijwel allemaal vanzelf of bijna vanzelf. Op een enkeling na, die wist te 'ontsnappen' aan de betaling. "Wacht maar tot het echt druk wordt jochie! Leer mij die toeristen kennen. Die moet je echt in de gaten houden. Culemborg heeft de naam dat je niet hoeft te betalen. Niet te vroeg binnenkomen en 's ochtends op tijd weg, dat weet heel Nederland!", waarschuwt de trouwe tipgever. Die overigens zelf zeer vlot met betalen was. 'Hoe de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten', gaat in dit geval dus ook al niet op.

Back to top